دکتری که با تجهیزات پزشکی زیبایی خودکشی کرد

ظرفیت سازی اغلب در رتبه های پزشکی مورد توجه قرار می گیرد، اما از نظر تجهیزات پزشکی زیبایی نیز مشکل دارد. با این حال، تکنسین ها تنها کسانی نیستند که باید فناوری خود را درک کنند. کاربران، مدیران و اهداکنندگان به سطح پایه ای از دانش نیاز دارند.

در بسیاری از سیستم‌ها، کاربران در مورد استفاده یا استفاده صحیح از تجهیزات آموزش ندیده‌اند که منجر به خرابی‌های قابل اجتناب می‌شود. هنگامی که تکنسین ها برای انجام تعمیرات یا تعمیر و نگهداری در دسترس بودند، اغلب بین دانش و سطح فناوری آنها شکاف وجود داشت.

متأسفانه، تکنسین هایی با حداقل آموزش نادر گزارش شده است. بیش از نیمی از تکنسین ها، و حتی روسای بخش تعمیر و نگهداری در برخی مناطق، به طور رسمی تکنسین های زیست پزشکی آموزش دیده نبودند. افزایش ظرفیت باید با افزایش زیرساخت تعمیر همراه باشد.

یکی از جنبه های زیرساخت تعمیر، دفترچه راهنمای خدمات و اپراتور است که حداقل 50٪ از هر نوع در سیستم های بهداشتی مورد بررسی یافت نمی شود. مشکل دانش این واقعیت است که بیشتر تجهیزات از خارج از کشور می آیند. همه موجودی ها سازنده را ذکر نکرده اند.

با این حال، در زیر مجموعه ای از 1242 قطعه از 10 بیمارستان در اندونزی، تنها 52 قطعه (4.2٪) از تجهیزات پزشکی در داخل کشور تولید شد. این بسیار نزدیک به 5 درصد گزارش شده توسط بانتا در مورد برزیل در دهه 1980 است.

ویلچرها و وسایل روشنایی (شامل معاینه، بیننده و جراحی) بزرگترین دسته تجهیزات پزشکی تولید داخل را تشکیل می دهند. جداول (معاینه و جراحی)، استریل کننده ها (بخار و آب گرم)، و (ترازو) اکثریت قطعات تولید شده محلی باقی مانده بودند.

تجهیزات وارداتی بیشتر از چین، ژاپن، ایالات متحده و اروپا وارد می شد. اگر حدود 40 درصد تجهیزات پزشکی اهدایی از کار افتاده باشد، آیا اهدایی باعث تقویت نظام سلامت می شود؟ پاسخ احتمالاً بستگی به قطعه خاصی دارد که اهدا می شود.

همانطور که بیان کردیم، میزان تجهیزات خارج از سرویس به شدت به نوع تجهیزات بستگی ندارد. می توان نتیجه گرفت که حدود 40 درصد دستگاه های اشعه ایکس اهدایی و حدود 40 درصد فشارسنج های اهدایی کار نمی کنند.

با این حال، یک اهدای داده شده ممکن است 100 فشارسنج ارائه دهد در حالی که فقط یک دستگاه اشعه ایکس ارائه می کند. در این مورد بدون شک اهدای فشارسنج کمک کننده خواهد بود. با این حال، حدود 40٪ احتمال وجود دارد که اهدای تجهیزات اشعه ایکس انجام نشود.