ساعت ست رولکس اصل امواج منفی را دور می کند

حتی در قدیم‌ترین زمان‌ها، مردم سعی می‌کردند زمان را پیگیری کنند آن را با خورشید تعیین می‌کردند، آن را با قطره‌ها، با دانه‌های شن شمارش می‌کردند. ردیابی زمان به توسعه بشریت کمک کرد و با ظهور ساعت ست رولکس اصل مکانیکی، پیشرفت بسیار سریع‌تر شروع به افزایش کرد.

در حال حاضر در بازار تنوع زیادی از ساعت ها در انواع مختلف وجود دارد که برای حل انواع وظایف طراحی شده اند. همه ساعت ها در روش اندازه گیری زمان با یکدیگر تفاوت دارند. خورشیدی ها قدیمی ترین در نظر گرفته می شوند.

در آنها فواصل زمانی در طول سایه ردیابی می شد. ساعت‌های آبی می‌توانند در دوران باستان با آن‌ها رقابت کنند، و اصول عملکرد مشابهی با ساعت‌های شنی دارند. این ماده در یک دوره زمانی معین از یک محفظه کشتی به قسمت دیگر جریان می‌یابد.

ساعت آتشین برای اولین بار در چین ظاهر شد و شامل یک چوب و توپ های فلزی بود. وقتی چوب می سوخت، توپ ها می افتادند و زنگ می زدند. با ظهور ساعت های مکانیکی، دقت اندازه گیری زمان افزایش یافته است. اساس مکانیسم ساعت آونگی بود که توسط هر منبع انرژی، وزن، فنر، برق به حرکت در می آید.

زمان با شمارش نوسانات همین آونگ تعیین شد. به لطف ساعت‌ها، زمان‌سنج‌ها، ملوانان یاد گرفتند که زمان را با حرکت خورشید و سایر ستارگان هماهنگ کنند و بنابراین مکان آنها را دقیقاً تعیین کنند. اما با این حال، ساعت های مکانیکی را نمی توان دقیق ترین نامید.

حتی مدل های مدرن دارای خطای نسبتاً بالایی هستند. گام بعدی در توسعه صنعت ساعت، ساعت الکترونیکی بود. در آنها، نقش آونگ توسط ژنراتور پالس بر عهده گرفت. ژنراتور می تواند یک کریستال کوارتز باشد، مانند یک ساعت کوارتز، یا یک شبکه الکتریکی معمولی با این حال، به دلیل افت ولتاژ، گاهی اوقات نمی تواند دقت لازم را ارائه دهد.