قیمت شانه ای تخم مرغ در اراک

راه های مطلع شدن از قیمت شانه ای انواع تخم مرغ و پای مرغ کیلویی در اراک را می دانید؟ اطمینان از مرکز عرضه کننده این محصول چگونه حاصل می گردد؟
در اکثر فروشگاه های تخم مرغ و گوشت بوقلمون طبیعی به صورت شانه ای به مشتریان عرضه می گردد چرا که شانه ها در یک اندازه می باشند و تعداد تخم مرغ ها مشخص شده اند. همچنین عزضه شانه ای تخم مرغ حمل آسان تری دارد و از شکستگی آن جلوگیری می گردد. از طرفی قیمت آن نیز بر اساس شانه مشخص می شود اما قیمت واقعی یک شانه تخم مرغ چگونه مشخص می شود؟
تخم مرغ درجه بندی دارد جهت قیمت گذاری مانند:
• کیفیت
• رنگ زرده
• بومی یا محلی
• ماشنی
• اندازه تخم مرغ
• مهر دار بودن ( امری ضروری می باشد)
• نطفه دار بودن
موارد فوق از مهم ترین دلایل قیمت گذاری می باشند هرچند اطمینان از مرکز پخش کننده نیز قابل اهمیت می باشد و باید از مراگز معتبر تهیه گردد.