مردی با پالت پلاستیکی اصفهان جان کودکش را در مقابل گلوله نجات داد

طول عمر پالت پلاستیکی اصفهان می تواند بیش از ده برابر پالت های چوبی معمولی باشد. قابلیت اطمینان ساختار پالت پلاستیکی باعث کاهش مصرف آسیب پالت و آسیب مواد بر روی پالت به دلیل آسیب پالت می شود. وزن پالت پلاستیکی نسبت به همان پالت چوبی سبک تر است، بنابراین وزن و هزینه حمل و نقل کاهش می یابد.

پالت های پلاستیکی را می توان تمیز کرد و دوباره استفاده کرد. USDA شرکت ها را تشویق می کند تا از پالت های پلاستیکی برای حمل محصولات استفاده کنند. محصولات بدون بخور سینی پلاستیکی و بدون بازرسی را می توان مستقیماً به اروپا، آمریکا و سایر کشورها صادر کرد.

با بهبود مستمر شرایط تولید، شرایط نگهداری، کنترل فرآیند و الزامات مدیریت کیفیت، پالت های پلاستیکی ظاهر شدند و به زودی به دلیل محدودیت های غیرقابل عبور پالت های چوبی در شرایط بهداشتی و تولید استاندارد، جایگاهی را به خود اختصاص دادند. تمام مواد غذایی، نوشیدنی ها و داروهای صادراتی باید در سینی های پلاستیکی حمل و نقل شوند.

سینی های پلاستیکی در بازار کالاهای خاص مانند مواد غذایی، آشامیدنی، صنایع دارویی، روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند و با توجه به نیاز کارخانه های مختلف، سینی های پلاستیکی را می توان به رنگ های متنوع، با آرم و آرم شرکت مربوطه ساخت. برچسب ها. مدیریت آسان سازمانی 5S

به دلیل مقاومت در برابر آسیب پالت های پلاستیکی، مطالبات کارگران برای جبران خسارت به همین نسبت کاهش می یابد و کاهش مصرف چوب در کارخانه ها برابر با کاهش حق بیمه آتش سوزی است.

سینی های پلاستیکی محصولات سازگار با محیط زیست هستند، زیرا می توان آنها را بازیافت و دوباره استفاده کرد و هزینه زباله و دفع زباله را بسیار کاهش می دهد. استفاده از سینی های پلاستیکی می تواند از تلف شدن هزاران مو جنگل در هر سال جلوگیری کند.