کلاه کاسکت نولان خلق و خوی انسان را آرام و متین می کند

با توجه به شیوع استفاده از کلاه کاسکت نولان در زمان مصاحبه، تنها 83 نفر از موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده می کردند. از 309 پاسخ دهنده، 130 نفر گفتند که به طور معمول الکل مصرف می کنند. مشاهده شد که 184 پاسخ دهندگان معتقد بودند که اقدامات قانونی سختگیرانه استفاده منظم از کلاه ایمنی توسط موتورسواران را ترویج می کند.

در مطالعه حاضر، 36 نفر از پاسخ دهندگان ادعای ناآگاهی در مورد نیاز به کلاه کاسکت داشتند. با این حال، نود و هفت راکب ادعا کردند که از کلاه کاسکت در هنگام موتورسیکلت استفاده کرده اند، اما تنها 48 خود را به عنوان استفاده کنندگان معمولی کلاه ایمنی معرفی کردند. جزئیات در جدول 2 آورده شده است.

در میان مردان، حدود 48 درصد از کلاه کاسکت استفاده می کردند، اما در بین زنان تنها 9.5 درصد در زمان مصاحبه از کلاه ایمنی استفاده می کردند. پنجاه و نه درصد از مردان و 62 درصد از زنان بر این عقیده بودند که ارائه اقدامات قانونی سختگیرانه برای اجرای استفاده از کلاه کاسکت، استفاده منظم از کلاه ایمنی را ترویج خواهد کرد.

3.7 برابر بیشتر از افراد متاهل از کلاه ایمنی استفاده می کردند و افراد مجرد 2.3 برابر بیشتر از افراد متاهل از کلاه ایمنی استفاده می کردند. جزئیات در جدول 3 خلاصه شده است.

مطالعه ما شیوع استفاده از کلاه کاسکت را در زمان مصاحبه 26.9٪ نشان داد. عوامل تعیین‌کننده استفاده از کلاه ایمنی، جنسیت، وضعیت تأهل، رانندگی در حالت مستی، مصرف الکل و نگرش نسبت به اجرای اقدامات قانونی در استفاده از کلاه کاسکت بود.

مغز انسان می‌تواند در اثر ضربه صدمه ببیند، یا با چرخش شدید سر، زمانی که مغز ثابت می‌ماند و رگ‌های خونی و اعصاب را منحرف می‌کند. رگ‌های خونی داخلی و اعصاب به روش‌های مختلف قسمت‌هایی از مغز را به هم می‌چرخانند و در این فرآیند عروق و اعصاب را تحت فشار قرار می‌دهند.

کلاه کاسکت که برای کنترل انرژی تصادفات بزرگ طراحی شده‌اند، عموماً حاوی لایه‌ای از فوم قابل خرد شدن هستند. هنگامی که شما تصادف می کنید و به یک سطح سخت برخورد می کنید، قسمت فوم کلاه له می شود، انرژی تصادف کنترل می شود و زمان توقف سر شما حدود شش هزارم ثانیه (6 میلی ثانیه) افزایش می یابد تا ضربه اوج به مغز کاهش یابد. نیروهای چرخشی و کرنش‌های داخلی احتمالاً با خرد کردن کاهش می‌یابند.